achtergrondafbeelding


Huidige stand van zaken

2-5-2013
Na de presentatie van zowel Reggefiber, Jelcer Networks als de Rabobank op 7 februari jongstleden, is het voor Epe wachten op het vorderen van de pilots met glasvezel in het buitengebied. Op de eerder genoemde 7 februari heeft Reggefiber namelijk aangekondigd om naast de pilot die al liep in Lonneker, een tweede pilot te starten in Putten.

Hoogstwaarschijnlijk is de keuze voor Putten als tweede pilot-gemeente gemaakt op basis van het aantal inschrijvingen dat de lokale initiatiefgroep aldaar kreeg, op 7 februari stond de teller al op ruim 700 aanmeldingen. Bezoek de website van de initatiefgroep in Putten eens om een beter beeld te krijgen van hoe het elders aangepakt wordt.

In de tussentijd is er nog steeds communicatie met Reggefiber, op basis van de uitkomsten van het door Jelcer onder o.a. de leden van 'Heel Epe Wil Glasvezel' gehouden onderzoek kan gesteld worden dat Epe een zeer interessante gemeente is voor wat betreft de aanleg van glasvezel in het buitengebied. We zijn bereid zowel fysiek als financiëel bij te dragen aan de aanleg, en dat is erg belangrijk voor de slagingskans van het project.

Correspondentie