achtergrondafbeelding


Mail 22 September 2012

Beste glasvezel-geïnteresseerde,

Hartelijk bedankt voor uw inschrijving op http://www.heelepewilglasvezel.nl!

Nu al 356 aanmeldingen
Vele buitengebied bewoners hebben de afgelopen maanden een duidelijke stem laten horen op de website.
De behoefte aan glasvezel in het buitengebied is duidelijk in kaart gebracht.
Op het moment van schrijven staat de teller voor het aantal inschrijvingen vanuit het buitengebied van Epe op 356 inschrijvingen.
Een geweldig aantal aanmeldingen, waardoor het voor Reggefiber een interessante aangelegenheid kán worden om ook in delen van het Epense buitengebied glasvezel aan te leggen.

Wat gaat er nu gebeuren?
Al uw aanmeldingen zijn gebundeld en op duidelijke wijze gestructureerd. Met deze gegevens worden nu de volgende vervolgstappen gezet:
De Gemeente Epe wordt betrokken bij het project, in meerdere raadsvergaderingen is er al gesproken over glasvezel in het buitengebied, zo kreeg in juni bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders via een motie de opdracht van de gemeenteraad om een ‘coördinerende rol te spelen tussen alle belanghebbende partijen met als doel realisatie van glasvezel in het buitengebied’.

We verstrekken de verzamelde gegevens aan Reggefiber in de hoop dat we samen een conclusie kunnen trekken uit de aanmeldingen, en zo bijvoorbeeld clusters kunnen aanwijzen waar de aanleg kan starten. We zijn er voor u als inschrijver en gaan ons best doen om zoveel mogelijk mensen aangesloten te krijgen, uiteraard samen met Reggefiber, maar dat zal waarschijnlijk wel kosten met zich meebrengen. Hoe hoog die kosten gaan worden en wie welk deel betaald hoort u in een later stadium van ons.

Een belangrijk ‘wapen’ om de kosten te drukken is de kracht van de groep aanmelders die we nu samen zijn geworden. Het is u misschien bekend dat energiecollectieven veel succes hebben in het bedingen van lage prijzen bij energieaanbieders. Heelepeopglasvezel streeft eenzelfde opzet na en start een soort ‘veiling’ waar providers op mogen bieden. Elke provider mag een zo goed mogelijk bod doen voor de grote groep aanmelders, dat kan in de vorm van een eenmalige bijdrage in de aansluitkosten of een blijvend lagere abonnementsprijs vergeleken met individuele particulieren! In tegenstelling tot andere collectieven wordt het aan korting bedongen bedrag bij de provider voor de volle 100% gebruikt voor het realiseren van uw glasvezelaansluiting.
We houden u per email op de hoogte van de vorderingen!
Heeft u vragen? Dan kunt u rustig deze mail beantwoorden met uw vraag.
Ik zal mijn best doen u zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien.

Met vriendelijke groeten,

Remco Tjeerdsma
Initiatiefnemer ‘heelepewilglasvezel.nl’

P.S. Al het actuele nieuws over het glasvezelproject vindt u ook op http://www.epernet.nl<-- Terug