achtergrondafbeelding


Mail 7 November 2012

Beste Glasvezel-geïnteresseerde,


In deze mail wil ik verslag doen van de bijeenkomst op het gemeentehuis van afgelopen donderdag en jullie verder informeren over de werkelijke te verwachten kosten, en tot slot wil ik graag de geplande vervolgstappen aankondingen.

Gesprek met de gemeente Epe
Afgelopen donderdag was ik uitgenodigd om namens jullie, de achterban van 'heelepewilglasvezel.nl' op gesprek te komen bij de gemeente, in het bijzonder omdat ReggeFiber die avond een presentatie gaf over de (on)mogelijkheden van het aanleggen van glasvezel in het buitengebied, maar tevens voor een kennismakingsgesprek met o.a. de wethouder, van Nuijs. Dit gesprek heeft ongeveer een half uur geduurd en er is constructief besproken wat er zoal gebeurd is, wat de gemeente gedaan heeft in een poging om ook het buitengebied bij de plannen van Reggefiber te betrekken en wat de gemeente vind over glasvezel (in het buitengebied). Ik ben blij te kunnen melden dat de gemeente uiterst positief en begripvol heeft gereageerd. Er is (en wordt nog steeds!) door een aantal mensen binnen de gemeente goed nagedacht over het probleem en mogelijke oplossing. Zonder de inspanningen van deze mensen waren de kernen van Oene, Emst en Vaassen waarschijnlijk nooit betrokken bij de initiële plannen van ReggeFiber.

De gemeente is dus in alle opzichten een partner in het voor elkaar krijgen van wat we allemaal graag willen: overal glasvezel. Dat is natuurlijk ook voor de gemeente een wens, maar tot zover is het uitwerken van het plan nog niet goed gelukt. We hebben tevens gekeken naar alternatieven, zoals het contacteren van Greenet, een bedrijf waar ik nog niets van af wist, maar blijkbaar probeert om met behulp van zogeheten straalverbindingen het buitengebied van breedband te voorzien. Mijn inziens komen de diensten van Greenet echter niet in de buurt van wat een glasvezelverbinding u kan bieden (Geen interactieve TV, snelheden tot 50 Mbit/s, onbetrouwbaarheid van een draadloosnetwerk, maximaal bereik van twee kilometer), en daarom hoop ik dat we alsnog glasvezel in onze gemeente kunnen realiseren.

Presentatie van Reggefiber
Na afloop van dit kennismakingsgesprek mocht ik aanschuiven bij een besloten presentatie van Reggefiber over glasvezel in het buitengebied. Een interessante presentatie, waarin de heren van Reggefiber vooral poogden om 'ons' te overtuigen van het feit dat het erg moeilijk is om in het buitengebied glasvezel aan te leggen. We wisten dat ReggeFiber hier niet al te veel om staat te springen, maar in de presentatie zijn wel een aantal belangrijke feiten naar boven gekomen. Belangrijk om te weten is dat (let wel, volgens Reggefiber!), een aansluiting binnen de bebouwde kom het bedrijf gemiddeld €1000,- kost. Buiten de bebouwde kom schijnt daar tussen de €1000,- en €6000 euro per woning bij te komen. Een niet al te positief bericht dus, en dat is de reden dat ReggeFiber geen glasvezel aanlegt in het buitengebied. Ik wil echter graag een kanttekening plaatsen bij de getallen: Voor de €1000,- die een woning binnen de bebouwde kom gemiddeld kost, wordt al wel genoeg capaciteit in de 'hokjes' (PoP's) van Reggefiber gereserveerd voor het buitengebied. Deze kosten vervallen dus voor het buitengebied. De kosten zijn puur graven en kabel leggen, de hoogte van die kosten wordt volgens ReggeFiber niet alleen veroorzaakt door de langere afstand, maar ook vanwege moeilijkere graafomstandigheden. Zo schijnen vooral bomen voor ReggeFiber een groot probleem te zijn en komen de kosten voor een meter glasvezel in het buitengebied daardoor neer op grofweg 35 euro per meter. ReggeFiber heeft wel toegezegd een bijdrage van €1000,- per woning in het buitengebied bij te willen dragen om een netwerk te realiseren. 

Door velen in de zaal werden de getallen (€1000, tot €6000,-) sceptisch aangehoord. De getallen waren niet gespecificeerd en zijn (naar mijn mening) grof overschat. Op het moment ben ik druk bezig om informatie over de kosten-per-meter van glasvezel bij fabrikanten en groothandels op te vragen, zodat we in ieder geval weten waar we over praten.

Vervolgstappen: Jelcer Networks BV
Tot slot wil ik jullie graag voorstellen aan 'Jelcer Networks', een bedrijf uit Friesland dat pioniert in het aanleggen van glasvezel via het (druk-)riool. Ik ben in gesprek met Jelcer om te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen. Al aangegeven is dat de kosten voor een glasvezelaansluiting bij hen, via het riool, waarschijnlijk €1000,- tot €2000,- per woning bedragen, daar van af kunnen we vervolgens de €1000,- subsidie van ReggeFiber trekken om tot een al zeer werkelijk en realistisch bedrag voor glasvezel per woning te komen. Goed, eindelijk positief nieuws dus. Jelcer heeft aangegeven graag een enquête onder de leden te willen houden. De resultaten van de door mij uitgevoerde enquête zijn ook onderwerp van gesprek geweest, maar de enquête van Jelcer beslaat wat meer aspecten die van belang zijn bij het plannen van een project als dit, en derhalve heb ik groen licht gegeven voor het verspreiden van de enquête. Volgende week dinsdag staat er een afspraak gepland met de heren van Jelcer om de exacte uitvoering van deze enquête te plannen.

Ook heben zowel de heren van ReggeFiber als die van Jelcer een vertegenwoordiger van de gemeente en mij uitgenodigd om een blik te komen werpen op de aanleg van glasvezel in het buitengebied in Lonneker, een plaats in de Overijssel (bij Enschede), waar de techniek voor het eerst 'grootschalig' (50 woningen) wordt toegepast. De gemeente heeft namelijk ook nog een aantal vragen over de invloed op het riool die onbeantwoord zijn gebleven, en waarvan ik hoop dat ze op die dag beantwoord worden.

Ik wil iedereen bedanken voor het lezen van dit bericht en het steunen van dit initiatief. Ik zou alle moeite niet doen als ik niet zeker was van het feit dat we een goede kans maken. Die kans is er, en samen zorgen we ervoor dat Epe straks geheel van glasvezel is voorzien!

Jullie horen weer van mij als de enquête van Jelcer klaar is om verspreid te worden,

Remco Tjeerdsma
Initiatiefnemer 'Heelepewilglasvezel.nl'


<-- Terug